วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หนทางสู่อนาคต

        การที่เราจะเลือกหนทางที่ดีที่สุดสู่อนาคตเรา แน่นอนล่ะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  การศึกษาขนขวายหาความรู้ไปประกอบอาชีพที่เราอยากจะทำในวันข้างหน้า  ถ้าหากเราคิดไม่ศึกษาหาความรู้ เราจะเอาความรู้ที่ไหนล่ะไปประกอบอาชีพ  เราจะทำงานอะไรล่ะที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่  ถ้าหากคิดว่าการศึกษาไม่สำคัญ ในภายภาคหน้า  เราก็อาจโดนข่มเหง เอารัดเอาเปรียบจากนายทุนได้  ดูอย่างคนอื่นเขาสิ  คนที่อยากจะมีโอกาสเหมือนเรา  แต่เขาก้ไม่มีโอกาสเหมือนเรา  แต่ดูตัวเราสิ  เมื่อเรามีโอกาส ทำไมเราไม่รีบขนขวายเอาไว้  หาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา  เพราะฉะนั้น  จงรีบขนขวายหาความรู้ไว้เถิด  จะได้ไม่ลำบากเหมือนอย่างคนอื่นเขา